Instalaciones

Instal·lacions

En Soliclima tenim una àmplia experiència en el desenvolupament, instal·lació i manteniment de projectes basats en les energies renovables i l'eficiència energètica.

Perquè puguis conèixer millor els nostres productes i serveis, et convidem a consultar algunes de les instal·lacions que hem realitzat.

Instal·lacions Aigua calenta solar

Aigua calenta solar + calefacció solar + caldera de gasoli d'alt rendiment a Petrer, Alacant

L'energia solar no cobreix la calefacció al 100% durant els dies d'hivern. Per aquest motiu, és necessari mantenir un equip auxiliar que garanteixi la cobertura de l'energia de forma independent a les condicions climàtiques.

Energía solar a Sabadell, Barcelona

L'aprofitament de l'energia solar reduïx les emissions de CO2, ens ajuda a conservar el medi ambient, i a més ens estalvia costos d'energia. Concretament, fins a un 90% dels costos generats per l'aigua calenta al llarg de l'any

Aigua solar en residència d'ancians

Sis de cada deu hospitals andalusos utilitzen energia solar per a generar aigua calenta

Aigua calenta solar en bloc de pisos a Hospitalet

La instal·lació d'energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta és obligatòria en tot edifici espanyol de nova construcció

Aigua calenta solar en Gandía

Aigua solar mitjançant energia solar per a pis. La dolenta orientació de la teulada i l'escàs espai disponible va haver de suplir-se ajustant el col·lector per a aconseguir un millor posicionament.

Aigua calenta solar + caldera de gasóil d'alt rendiment + sòl radiant en el Baix Llobregat

El sòl radiant és el sistema més confortable que existeix com forma de calefacció i refrigeració. És semblat a les glòries utilitzades a Castella doncs funciona segons el mateix principi, encara que lògicament, és un sistema modern i tecnològicament d'allò més avançat.

Aigua calenta solar + Calefacció + Bomba de calor reversible + Fancoils en Segur de Calafell, Tarragona

En què consisteix la bomba de calor

Aigua calenta sanitària per a 5 persones

L'energia solar amb cognom: tèrmica o fotovoltaica

Instal·lació destacada
Col·lectors-solars
Col·lectors-solars Grup de bombament a Catalunya

Aigua calenta sanitària per a 5 persones

L'energia solar amb cognom: tèrmica o fotovoltaica

Existeixen dos tipus principals d'energia solar. La més utilitzada és la tèrmica, que genera calor i serveix per a escalfar aigua o per a calefactar. L'altra és la fotovoltaica, que genera electricitat. Aquesta electricitat es pot vendre a la companyia elèctrica o es pot utilitzar per a un mateix, encara que aquest cas només es recomana quan és absolutament imprescindible perquè no es té accés a la xarxa nacional. El motiu de desaconsellar el seu ús en habitatges on ja existeix connexió a la xarxa elèctrica és que en aquest cas el cost i confort de la xarxa elèctrica és superior a l'ús exclusiu de l'electricitat fotovoltaica.

La instal·lació que vam mostrar és energia solar tèrmica, és a dir, genera una calor que absorve l'aigua de la xarxa potable i és utilitzada en l'habitatge per a les aixetes i dutxes.

Idiomes
Segueix-nos