Instalaciones

Instal·lacions

En Soliclima tenim una àmplia experiència en el desenvolupament, instal·lació i manteniment de projectes basats en les energies renovables i l'eficiència energètica.

Perquè puguis conèixer millor els nostres productes i serveis, et convidem a consultar algunes de les instal·lacions que hem realitzat.

Instal·lacions Aigua calenta solar

Energía solar a Sabadell, Barcelona

L'aprofitament de l'energia solar reduïx les emissions de CO2, ens ajuda a conservar el medi ambient, i a més ens estalvia costos d'energia. Concretament, fins a un 90% dels costos generats per l'aigua calenta al llarg de l'any

Aigua calenta solar en Gandía

Aigua solar mitjançant energia solar per a pis. La dolenta orientació de la teulada i l'escàs espai disponible va haver de suplir-se ajustant el col·lector per a aconseguir un millor posicionament.

Instal·lació destacada
Col·lectors-solars
Col·lectors-solars Grup de bombament a Catalunya

Aigua calenta sanitària per a 5 persones

L'energia solar amb cognom: tèrmica o fotovoltaica

Existeixen dos tipus principals d'energia solar. La més utilitzada és la tèrmica, que genera calor i serveix per a escalfar aigua o per a calefactar. L'altra és la fotovoltaica, que genera electricitat. Aquesta electricitat es pot vendre a la companyia elèctrica o es pot utilitzar per a un mateix, encara que aquest cas només es recomana quan és absolutament imprescindible perquè no es té accés a la xarxa nacional. El motiu de desaconsellar el seu ús en habitatges on ja existeix connexió a la xarxa elèctrica és que en aquest cas el cost i confort de la xarxa elèctrica és superior a l'ús exclusiu de l'electricitat fotovoltaica.

La instal·lació que vam mostrar és energia solar tèrmica, és a dir, genera una calor que absorve l'aigua de la xarxa potable i és utilitzada en l'habitatge per a les aixetes i dutxes.

Idiomes
Segueix-nos