Instalaciones

Instal·lacions

En Soliclima tenim una àmplia experiència en el desenvolupament, instal·lació i manteniment de projectes basats en les energies renovables i l'eficiència energètica.

Perquè puguis conèixer millor els nostres productes i serveis, et convidem a consultar algunes de les instal·lacions que hem realitzat.

Instal·lacions Fotovoltaica autónoma

Fotovoltaica autònoma a Bisbal del Empordà

Alguns dels components d'una instal·lació solar fotovoltaica

Sistema híbrid d'instal·lació fotovoltaica i eòlica Tarragona

Instal·lació fotovoltaica híbrida alimentada mitjançant energia solar i eòlica.

Il·luminació mitjançant fanals solars

Il·luminació per a l'aparcament d'un restaurant mitjançant fanals solars. En total, es van instal·lar 3 fanals solars, formades cadascuna per un panell fotovoltaic de 40 Wp, un regulador solar, una bombeta de baix consum de 15 W i una bateria 60 A.

Fotovoltaica aïllada per a habitatge Eivissa

Es tracta d'una instal·lació fotovoltaica autònoma per a un habitatge a Eivissa. La potència instal·lada és de 520 Wp para un consum mig de 2 kWh/dia.

Bombament solar a Olleria

Alguns agricultors es troben amb que no disposen d'electricitat en els llocs on tenen els seus cultius o les seves preses d'aigua per a reg, pel que necessiten d'un grup generador per a produir electricitat per al bombament, però hi ha altres opcions.

Solar fotovoltaica en habitatge aïllat de xarxa

En un habitatge d'ús continu sense connexió a xarxa elèctrica es van instal·lar 5 plaques fotovoltaiques de 160 Wp para la generació d'electricitat. La instal·lació també inclou un regulador solar, bateries estacionàries de 24 V per a acumular l'energia. La potència instal·lada és de 800 Wp para un consum mig de 3 kWh/dia.

Vivienda unifamiliar de uso continuo Mallorca

Instalación fotovoltaica autónoma para edificio unifamiliar de uso diario con 10 placas de 125 W, un regulador solar, 12 baterías de 2 V, un inversor de 2200 W y un grupo electrógeno de 8,6 kVA.. La potencia instalada es de 1,25 kWp para un consumo medio de 4,2 kWh/día.

Fotovoltaica autónoma para iluminación nocturna Elche

Instal·lació fotovoltaica autònoma amb 4 plaques solars de 125 Wp, regulador solar, 6 bateries estacionàries i inversor, destinada a l'enllumenat exterior a la nit.

Instal·lació destacada
Instal·ladors de energia solar i fotovoltaica al Empordà
Instal·ladors de energia solar i fotovoltaica al Empordà Conexió a terra Baterias per a energia solar fotovoltaica Plaques solars al Empordá Grup electrogen al Empordà Mòduls fotovoltaics al Empordà Energia solar fotovoltaica al Empordà Control de instal·lació fotovoltaic autònoma Sala de maquinas para energia fotovoltaica Fixació de panells solars Fixació de panells fotovoltaics Panells solars al Empordà Caseta fotovoltaica Instalador solar al Empordà

Fotovoltaica autònoma a Bisbal del Empordà

Alguns dels components d'una instal·lació solar fotovoltaica

Una instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsumo necessita de diversos components diferents per a funcionar correctament: · Plaques o mòduls fotovoltaics · Ondulador, inversor o convertidor. Les tres paraules són sinònims. La placa fotovoltaica produïx electricitat contínua, mentre que els nostres electrodomèstics i il·luminació utilitzen l'alterna. Aquest aparell s'encarrega de convertir-la. · Regulador: regula l'entrada d'electricitat en les bateries per a evitar sobrecàrregues · Bateries: funcionen de forma similar a les bateries d'un cotxe. Són necessàries per a poder utilitzar l'electricitat quan la necessitem ·Grup electrógeno: si utilitzem energia solar depenem de les condicions metereològiques; per això és necessari disposar de fonts d'energia auxiliars per a assegurar-nos el subministrament. En aquesta instal·lació podem apreciar: En les cinc primeres fotos veiem el camp de panells i els seus sujecciones. Sisena imatge: l'aparell verd que tot just es veu en la fotografia és un carregador de bateries. El negre central és el regulador, i la caixa blanca de la dreta és l'inversor. Les connexions de la part inferior són proteccions. Setena imatge: una de les proteccions en imatge ampliada Vuitena i novena imatges: l'inversor i el seu interior Desena i onzena: el grup electrógeno En la dotzena apareixen les bateries, i l'última mostra el sistema de ventilació de la caseta.

Idiomes
Segueix-nos