Instalaciones

Instal·lacions

En Soliclima tenim una àmplia experiència en el desenvolupament, instal·lació i manteniment de projectes basats en les energies renovables i l'eficiència energètica.

Perquè puguis conèixer millor els nostres productes i serveis, et convidem a consultar algunes de les instal·lacions que hem realitzat.

Instal·lacions Calefacció solar

Aigua calenta i calefacció solar

Per a escalfar l'aigua mitjançant l'energia solar, es poden usar els cridats col·lectors solars de tubs de buit, presents en la fotografia, que es caracterízan per tenir un rendiment més alt, és a dir, poden escalfar l'aigua a un temperatura més elevada.

Aigua calenta + climatització en el Vallés

Els panells o col·lectors solars han de tenir una determinada inclinació per a absorver la major radiació possible del sol per a transformar-la en aigua calenta.

Instal·lació d'aigua calenta i calefacció solar en edifici multivivienda de 3 altures

Instal·lació de ACS i calefacció per radiadors en edifici de 3 habitatges, caldera d'alt rendiment de gasoli, amb diposito de 1000L.

Aigua calenta + calefacció solars

Instal·lació solar per a generar calefacció

Calefacció solar a Besalú

Existeixen principalemente dos tipus diferents d'energia solar

Calefacció solar en Barcelona

La llar energèticament més eficient

Calefacción solar a Tarragona

L'energia solar tèrmica pot produir aigua calenta i calefacció.

Calefacció solar i climatització de piscina en Montes de Sant Sant Boi, Barcelona

La producció d'aigua solar no és l'únic ús de l'energia solar tèrmica a nivell domèstic. També pot utilitzar-se per a la calefacció i per a la climatització de piscines.

Instal·lació destacada

Aigua calenta + climatització en el Vallés

Els panells o col·lectors solars han de tenir una determinada inclinació per a absorver la major radiació possible del sol per a transformar-la en aigua calenta.

Aquesta inclinació ve determinada segons la zona geogràfica en la qual es trobi. També ha de tenir-se en compte que els panells solars debén d'orientar-se en la mesura del possible al sud (en l'hemisferi Nord) o al nord (en l'hemisferi Sud) per a tractar de rebre l'energia solar de la forma més directa possible i així obtenir un major rendiment.

Existeixen dos tipus principals d'energia solar. La tèrmica, que produïx una calor que pot aprofitar-se en qualsevol habitatge per a l'aigua calenta o per a la calefacció, i la fotovoltaica, que produïx electricitat i normalment només s'utilitza en plantes solars especialitzades en la producció d'energia o en habitatges i explotacions rurals allunyades de la xarxa elèctrica. Els noms dels panells de vegades induïxen a error. Panells o plaques solars poden ser tant fotovoltaics com tèrmics; un mòdul és sempre, no obstant això, fotovoltaic, i si parlem d'un col·lector, ens vam referir sempre a una placa solar tèrmica.

Idiomes
Segueix-nos