Instalaciones

Instal·lacions

En Soliclima tenim una àmplia experiència en el desenvolupament, instal·lació i manteniment de projectes basats en les energies renovables i l'eficiència energètica.

Perquè puguis conèixer millor els nostres productes i serveis, et convidem a consultar algunes de les instal·lacions que hem realitzat.

Instal·lacions Calefacció solar

Aigua calenta i calefacció solar

Per a escalfar l'aigua mitjançant l'energia solar, es poden usar els cridats col·lectors solars de tubs de buit, presents en la fotografia, que es caracterízan per tenir un rendiment més alt, és a dir, poden escalfar l'aigua a un temperatura més elevada.

Aigua calenta + climatització en el Vallés

Els panells o col·lectors solars han de tenir una determinada inclinació per a absorver la major radiació possible del sol per a transformar-la en aigua calenta.

Instal·lació d'aigua calenta i calefacció solar en edifici multivivienda de 3 altures

Instal·lació de ACS i calefacció per radiadors en edifici de 3 habitatges, caldera d'alt rendiment de gasoli, amb diposito de 1000L.

Aigua calenta + calefacció solars

Instal·lació solar per a generar calefacció

Calefacció solar a Besalú

Existeixen principalemente dos tipus diferents d'energia solar

Calefacció solar en Barcelona

La llar energèticament més eficient

Calefacción solar a Tarragona

L'energia solar tèrmica pot produir aigua calenta i calefacció.

Calefacció solar i climatització de piscina en Montes de Sant Sant Boi, Barcelona

La producció d'aigua solar no és l'únic ús de l'energia solar tèrmica a nivell domèstic. També pot utilitzar-se per a la calefacció i per a la climatització de piscines.

Instal·lació destacada

Calefacció solar a Besalú

Existeixen principalemente dos tipus diferents d'energia solar

L'energia solar tèrmica genera una calor que aprofitem pra l'aigua calenta de la casa i per a la calefacció, encara que en aquest últim cas, no cobreix el 100% de la demanda d'energia i és necessari combinar-la amb altre tipus de producció energètica, normalment una caldera.

L'energia solar fotovoltaica no sol ser usada en habitatges, ja que genera electricitat. Sol utilitzar-se només en plantes de generació d'electricitat per a venda a la companyia elèctrica i per a habitatges rurals o instal·lacions agropecuàries allunyades de la xarxa elèctrica. La solar fotovoltaica també pot usar-se en alguns gadgets quotidians que poden adquirir-se en comerços o pàgines web del ram: joguines solars, carregadors solars per a piles recargables, i fins i tot cuines i calientabiberones solars.

Idiomes
Segueix-nos