Instalaciones

Instal·lacions

En Soliclima tenim una àmplia experiència en el desenvolupament, instal·lació i manteniment de projectes basats en les energies renovables i l'eficiència energètica.

Perquè puguis conèixer millor els nostres productes i serveis, et convidem a consultar algunes de les instal·lacions que hem realitzat.

Instal·lacions Fotovoltaica de venda a xarxa

Instal·lació en sostre de nau industrial 35 Kw Villalmanzo (Burgos)

Instal·lació de plaques solars per a la venda a xarxa en la teulada d'una nau industrial.

Instal·lació de magatzem a Oliva (València)

Instalación de paneles fotovoltaicos en el tejado de un almacén en la localidad de Oliva.

Instal·lació en teulada industrial de 42 Kw a Santa Pola (Alacant)

Instal·lació composta per 240 modulos en una nau industrial en la població de Santa Pola.

Agència de l'Energia de Barcelona

L'Agència de l'Energia de Barcelona va encarregar a Soliclima uneixi petita instal·lació fotovoltaica per a la seva teulada

Fotovoltaica de venda a xarxa a Burgos

L'energia solar pot ser fotovoltaica o tèrmica

Fotovoltaica de venda a xarxa a Olvan

Els mòduls fotovoltaics són la part més visible d'una instal·lació fotovoltaica, però no són l'únic component.

Instal·lació fotovoltaica de venda a xarxa a Vic, Osona. 60 KW.

Instal·lació destacada
Instal·ladors de energia solar a Burgos
Instal·ladors de energia solar a Burgos

Fotovoltaica de venda a xarxa a Burgos

L'energia solar pot ser fotovoltaica o tèrmica

L'energia solar fotovoltaica consisteix a aprofitar la capacitat que tenen alguns semiconductors de crear electricitat. Els mòduls fotovoltaics estan formats per célullas solars fabricades a força de silici -encara que ja comencen a entrar en el mercat nous materials-. Els fotons que formen la radiació solar generen el moviment dels electrons del silici, és a dir, l'electricitat que nosaltres podem aprofitar posteriorment.

L'energia solar tèrmica, per contra, constituïx un procés energètic completament distint. Les plaques acumulen la calor del sol, i aquesta calor és transmès a l'aigua potable de la nostra casa -per a aixetes i dutxes- o al nostre sistema de calefacció. La tèrmica no s'utilitza únicament en l'àmbit domèstic. En Andalusia, per exemple, els hospitals estan obligats per llei a la utilització d'una instal·lació tèrmica per a generar aigua calenta. I de fet, tot edifici de nova construcció dintre de l'Estat Espanyol ha de cobrir un percentatge de l'aigua calenta de l'edifici mitjançant la solar, encara que aquest percentatge varia en funció de l'àmbit geogràfic, atès que no rep la mateixa radiació, per exemple, Jaén, que Cantàbria. També hotels i empreses que oferixen dutxes al seu personal han mostrat el seu creixent interès per aquest tipus d'instal·lacions. I fins i tot hem tingut clients que ens han sol·licitat una instal·lació per a aprofitar l'aigua calenta durant processos industrials, concretament en neteges diàries d'indústries que generen molta brutícia.

Altra renovable també subvencionada és la geotérmica, que aprofita una característica concreta del subsòl: aquest es manté a una temperatura constant al llarg de l'any faci fred o calor en la superfície. D'aquesta forma, podem aprofitar aquesta temperatura per a calefactar o refrigerar la nostra casa mitjançant una bomba de calor geotérmica, cedint calor al subsòl quan volem refrigerar, o absorbint la seva calor quan del que es tracta és de calefactar.

Finalment, també disposem de l'energia eòlica -aerogeneradores de petita potència per a habitatges o explotacions agràries en zones molt ventosas- i la biomassa. La biomassa pot utilitzar-se per a centrals on produir electricitat, però en el seu ús a nivell domèstic es realitza mitjançant calderes o estufes alimentades generalment mitjançant pellets -càpsules de material forestal reciclat-. També existeixen calderes que consumeixen altre tipus de materials, com peles d'ametlles o ossos d'oliva, però són usos molt especialitzats i molt localitzats geogràficament, atès que només es té accés a aquests combustibles renovables quan existeix abundància d'aquesta producció agrícola en la zona.

Idiomes
Segueix-nos