Energia Solar tèrmica

Energia Solar tèrmica

L'energia solar tèrmica produïx aigua calenta per intercanvi de calor entre l'aigua que hi ha en les plaques i l'aigua que anem a consumir. No es genera electricitat durant aquest procés. S'utilitza en habitatges unifamiliars, blocs de pisos, instal·lacions esportives, etc.

Calefacció solar

L'ús de calefacció solar ens permet aconseguir fins a un 55% d'estalvi en el consum de gas o gas-oil per a calefacció. Des de Soliclima vam dissenyar uneixi solució integral per a reduir el major nombre de costos. Amb l'ús dels millors equips i la millor tecnologia de propagació de la calor vam aconseguir que les instal·lacions siguin eficients i duradores.

 

CALEFACCIÓ SOLAR

Utilitzant menys combustible, ajudarem a reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle, mantenint neta la Naturalesa. L'energia solar tèrmica ens possibilita disposar d'energia per a la calefacció.

Podria semblar paradoxal utilitzar l'energia solar per a la calefacció precisament a l'hivern, que és si més no sol fa, però la utilització de plaques d'alt rendiment possibilita la cobertura d'entre un 30 i un 50% de les necessitats tèrmiques d'un habitatge en hiverno.

El sistema solar no aconsegueix ell solament una temperatura fixa de l'aigua a causa de les fluctuacions meteorològiques, així que treballen de dues formes, segons la temperatura que aconsegueixen.

El acumulador d'aigua calenta està especialment dissenyat per a aquest tipus d'instal·lacions. En l'interior del acumulador es troba la canonada de l'aigua calenta en circuit tancat que prové dels col·lectors solars, enrotllada en forma de serpentí, així com la canonada de l'aigua potable de la casa, que també adquireix forma de serpentí. Ambdós estan submergits en un líquid estanc que és qui serveix de mediador de la calor que es transmet així de l'aigua escalfada en els col·lectors, cap a la qual anem a usar en la dutxa.

Primer escalfem l'aigua d'aquesta manera, i si no és suficient per a arribar a la temperatura desitjada, entra en joc la caldera.

El tipus de calefacció més adequat per a l'energia solar és el terra radiant; a part dels seus altres avantatges, el sòl radiant treballa només a 40ºC, pel que és més fàcil d'escalfar. Els radiadors treballen a 70-90ºC, una temperatura molt més elevada que suposa una major despesa energètic. Altre tipus de calefacció compatible amb l'energia solar són els fan-coils.

Paneles solaresColector de tubos de vacío

 

INSTAL·LACIÓ REALITZADA

Calefacció solar a l'Anoia

Aigua calenta solar i calefacció a Montserrat, Anoia

Energia solar tèrmica: la sala de màquines

L'energia solar tèrmica no cobreix al 100% la demanda d'aigua calenta calefacció al llarg de tot l'any.

És necessari disposar d'un sistema auxiliar, com una caldera, que eleva la temperatura de l'aigua quan l'energia solar no arriba a aquest 100%. A més la instal·lació solar, sempre que no es tracti d'un termosifónico, és complexa i necessita d'una sala de màquines on instal·lar alguns dels seus components. En aquesta sala veiem en una imatge la caldera de gas, el dipòsit d'aigua -denominat acumulador perquè acumula la calor, funcionant com un termo-, el grup de bombament, que és l'aparell amb relojitos situat sobre el acumulador, els circuits hidràulics i els gots d'expansió.

Un got d'expansió serveix per a absorver el cabal de volum sobrant d'aigua quan a causa del calor, el volum augmenta. És així un sistema de seguretat del circuit hidràulic. Els gots d'expansió són els dipòsits petits que veiem en la imatge, dos blancs i un vermell, corresponents a diferents sistemes hidràulics.

Idiomes
Segueix-nos