Products

Productes i Serveis

Els nostres projectes e instal·lacions combinen l'aprofitament de les energíes renovables amb equips d'alta eficiencia energetica. Contamos con los mejores productos del mercado y con un equipo de especialistas con muchos años de experiencia en el sector, por lo que podemos garantizar el máximo ahorro energético y el mayor grado de confort en el hogar. Con nosotros disfrutará de un asesoramiento sobre todas las posibilidades existentes para cada caso, desde proyectos de ingeniería hasta subvenciones públicas.

Servei técnic

Soliclima té més de deu anys d'experiència en la instal·lació, manteniment i reparació dels sistemes que instal·la. És per aquest motiu, que ofereix Servei Tècnic en els següents productes:

- Energia solar tèrmica: l'energia solar tèrmica és aquella que escalfa l'aigua i calefacció domèstiques.

- Energia solar fotovoltaica: som experts tant en instal·lacions de venda d'electricitat com en instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

- Calderes de gas, gasóil y biomasa: Soliclima té més de 10 anys d'experiència amb aquestes calderes.

- Sistemes de reciclatge d'aigua: reciclatge d'aigua domèstica residual, grisa i acumulació d'aigües pluvials.

- Bombes de calor: realitzem el manteniment tant de bombes reversibles -les que ofereixen calefacció i refrigeració- així com d'aparells simples d'aire condicionat.

- Terra radiant: també realitzem el manteniment de sistemes de sòl, paret i sostre radiant.

- Energia minihidràulica

- Cogeneració

- Energia eòlica domèstica

Telèfons:
Idiomes
Segueix-nos