Subvenciones

Subvencions

Actualment, les diferents administracions públiques (estatals, autonòmiques i municipals) oferixen un gran nombre d'ajudes i subvencions per al foment de les energies renovables i l'eficiència energètica. Des de Soliclima, podem informar-te i orientar-te sobre les subvencions disponibles tant per a particulars com empreses.

Barcelona

No els oferim dades concretes sobre les subvencions a les diferents energies renovables perquè aquestes poden variar bastant en funció de diversos factors. El millor és que si desitgen tenir una informació concreta sobre la subvenció que rebrien al realitzar una instal·lació concreta en la seva llar o negoci, es dirigan directament a la instutición competent perquè els ofereixin les dades més actualitzades.

Ajuntament de Castellar del Vallès

Subvencions per a instal·lar energia solar tèrmica. Les instal·lacions de fins a 2 m2 de superfície de captació rebran 450€, i les de major superfície 210 €/m2, sent el màxim otorgable de 1.500 €.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 714 40 40
Adreça  : Passeig Tolrà 1, 08211 Castellar del Vallès
URL : www.castellarvalles.org

Ajuntament de Barcelona

 

Ajudes a propietaris o comunitats de propietaris d'edificis privats per a la incorporació de captadors solars, sistemes d'acumulació i per a l'aplicació de mesures d'estalvi energètic.

Responsable : Institut del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida

Telèfon : 93 270 20 20.

Adreça : Avda Drassanes 68, planta 8, Barcelona

URL : www.bcn.es/paisatgeurba

 

Ajuntament de Castellar del Vallès

Subvencions per a instal·lar energia solar tèrmica. Les instal·lacions de fins a 2 m2 de superfície de captació rebran 450€, i les de major superfície 210 €/m2, sent el màxim otorgable de 1.500 €.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 714 40 40
Adreça  : Passeig Tolrà 1, 08211 Castellar del Vallès
URL : www.castellarvalles.org

Ajuntament de Castelldefels

Bonifica la part corresponent de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a la instal·lació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica en edificis de nova construcció.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Telèfon : 93 635 25 00
Adreça  : Plaça Església 1, Castelldefels

Ajuntament de La Garriga

Concedeix subvencions per a la instal·lació d'energia solar tèrmimca en edificis existents o de nova construcció. Bonifica el 40% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i el 30% de la quota de l'impost sobre béns i immobres el primer any, el 20% el següent i el 10% el tercer.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Teléfono : 93 860 50 50
Adreça : Pl. Església 2, 08530 La Garriga
URL : www.ajlagarriga.es

Ajuntament de Igualada

Fomenta l'estalvi energètic i la utilització d'energia solar tèrmica i fotovoltaica en edificis de residència habitual amb 600 € de subvenció.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Teléfono : 93 803 19 50
Adreça  : Plaça de l'Ajuntament 1, 08700 Igualada

Ajuntament de Manresa

Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota sobre l'impost de construccions, instal·lacions o obres en les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsumo.

Responsable : Departament de Urbanisme
Telèfon : 93 878 23 00
Adreça  : Plaça Major 1, 08240 Manresa

Ajuntament de Mollet del Vallés

Atorga bonificacions del 100% en la taxa per llicències urbanístiques per a aquelles obres d'implantació d'energies renovables en edificis ja existents o de nova construcció.

Responsable : Departamento de Urbanisme
Teléfono : 93 571 95 00
Adreça  Plaça Major 1, 08100 Mollet del Vallès
 

Ajuntament de Sabadell

Ajudes per a la implantació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica, amb una subvenció de 300 €/m2 de superfície de captació per a solar tèrmica i 3,6 € per Wp para solar fotovoltaica, amb un limiti de 1.800€. A més oferix una bonificació del 95% de l'impost d'obres, construccions i instal·lacions.

Responsable : Área de Urbanismo 
Telèfon : 93 745 31 82 
Adreça  : c. de Pau Claris 100 Sabadell 
URL : www.sabadell.net

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Subvenciona el 50% de l'impost sobre béns i immobles per als habitatges que instal·lin energia solar tèrmica o fotovoltaica.

Responsable : Departament de Medi Ambient
Teléfono : 93 635 12 00 
Adreça : Plaça Ajuntament 1, St. Boi 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Atorga subvencions a particulars que instal·lin energia solar tèrmica en el seu habitatge. Si la superfície de captació és de 1,5 a 2 m2 la quantia de la subvenció serà de 500 €. Si la superfície és major, serà de 225 €/m2, sent la seva màxim 1.500 €.

Responsable : Àmbit de Gestió de Medi ambient
Teléfono : 93 565 70 00 
Adreça  : Pl. de Barcelona 17, 08190 Sant Cugat
URL : www.santcugat.org

Ajuntament de Sentmenat

Bonificción de fins al 95% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres per a edificions de nova construcció que instal·lin energia solar tèrmica. L'informe ha de presentar-se conjuntament amb el plànol d'activitats de l'obra.

Responsable : Medi Ambient
Teléfono : 93 715 30 30
Adreça : Plaça de la Vila 1, 08181, Sentmenat

Ajuntament de Terrassa

Ajudes a particulars per a la implantació d'instal·lacions d'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària i calefacció. Així mateix, concedeix bonificacions fiscals en certs impostos municipals (impost sobre construccions i intalaciones i la taxa de serveis urbanístics) per a instal·lacions d'energies renovables.

Responsable : Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Teléfono : 93 739 70 00 
Adreça : Raval de Montserrat nº14 Terrassa
URL : www.mediambient.terrassa.org

Idiomes
Segueix-nos