Subvenciones

Subvencions

Actualment, les diferents administracions públiques (estatals, autonòmiques i municipals) oferixen un gran nombre d'ajudes i subvencions per al foment de les energies renovables i l'eficiència energètica. Des de Soliclima, podem informar-te i orientar-te sobre les subvencions disponibles tant per a particulars com empreses.

Subvencions Estatals

Subvencions estatals

Ministeri d'Indústria

Objectiu: fomentar la producció d'electricitat mitjançant fonts d'energia renovables, com solar fotovoltaica o minihidráulica, i sistemes d'aprofitament energètic amb alt rendiment, com la cogeneración.

Subvenció: per a les instal·lacions fotovoltaics connectades a xarxa, el govern estatal bonifia el preu del kWh venut que es retribuïx a 5,57 vegades el preu de compra del KWh per a instal·lacions sobre coberta de potència inerior a 20KW i a 5,24 vegades per a les altres instal·lacions. Estas retribucions es revisen trimestralment en funció de lapotenica fotovoltaica total instal·lada a Espanya.

La connexió a xarxa de la instal·lació i el contracte es tramita directament amb les companyies elèctriques.

Más informació sobre tarifes en: www.mityc.és

 

Idiomes
Segueix-nos