Climatització Piscines

Climatització Piscines

Tant per a piscines cobertes com descobertes, utilitzar energia solar tèrmica per a escalfar-les és l'opció més rendible. És molt útil en el cas de piscines descobertes, ja que augmentant la temperatura de l'aigua uns pocs graus, s'aconsegueix allargar el seu període d'utilització. Instal·lar col·lectors solars per a escalfar l'aigua de la piscina és una forma senzilla, econòmica i ecològica de fer-lo. El benefici que aporta i el millor confort no van a costa d'augmentar el consum energètic ni les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Piscines cobertas

Per a climatizar una piscina coberta es necessita gran quantitat d'energia. Usar un equip eficient i respectuós amb el medioambient és molt important. Es pot optar per col·lectors solars o per les bombes de calor més eficients del mercat estalviant al màxim en el consum elèctric.

La bomba de calor permet generar més calor que l'energia que consumida, ja que extreu energia de l'entorn. Els equips per a piscina aconsegueixin un coeficient d'eficiència(COP) proper a 6, generant sis vegades més energia que la qual consumeixen.

Climatizació de piscines cobertasL'aportació dels col·lectors solars pot subministrar gran part de les necessitats tèrmiques en l'hivern i produir la totalitat de l'aigua calenta necessària a l'estiu.

Deshumidificació

Tenir una piscina, gran o petita, o un jacuzzi en un local tancat genera un ambient interior molt humit. Aquesta humitat pot penetrar per parets i mobiliari. Per a crear una atmosfera més confortable i evitar que es degradi la pintura de la paret, hagi infiltracions o es deteriori el mobiliari és necessari deshumidificar l'aire. Un senzill equip de deshumidificació aconsegueix mantenir la calor en l'ambient i eliminar la humitat de l'aire.

 

INSTAL·LACIÓ REALITZADA

Climatització de piscina coberta a Mallorca

Piscina coberta amb deshumidificación

Soliclima climatiza tant piscines cobertes com descobertes, encara que la tecnologia usada difereix bastant segons es tracti d'una o d'una altra. En el cas de piscines descobertes, vam utilitzar col·lectors de polipropileno.

Són models molt senzills, simplement una placa monopieza de plàstic negre a través del com discorre l'aigua de la piscina, bombada per la mateixa bomba hidràulica de la piscina. La seva instal·lació és al seu torn simple, i per una mòdica quantitat de diners podem allargar la temporada de bany fora dels mesos d'estiu. Quan es tracta de piscines cobertes, vam utilitzar bombes de calor, que són sistemes molt més eficients que les calderes.

Les bombes de calor no generen el fred o la calor a través de l'electricitat que consumeixen, sinó que utilitzen aquesta electricitat per a moure la calor d'un lloc a un altre. És a dir, si volem calor, ho portem de l'exterior, i si volem fred, extraiem la calor cap a l'exterior. Per a evitar la condensació sobre sòl i parets en una piscina coberta, és necessari sempre instal·lar deshumidificadores d'ambient que queden integrats amb la zona com es pot observar al fons de les fotografias.

Idiomes
Segueix-nos