Biomassa

Biomassa

La biomassa comprèn tot aquell combustible renovable d'origen animal o vegetal, el que inclou l'aprofitament de residus forestals o residus agrícoles. També els cultius que dediquen la seva producció exclusivament a la generació de combustible i els gasos procedents de la descomposició de matèria orgànica són considerats biomassa.

Calderes de pellets

Aquestes estufes i calderes consumeixen pellets, combustible ecològic i renovable, que no contribuïx a aquest efecte hivernacle. Són capaços de autoalimentarse, estant programada per a mantenir una determinada temperatura o encendre's i apagar-se automàticament a una hora concreta.

L'energia que contenen els pellets és alta en comparació del seu baix preu. Les estufes i calderes que instal·lem generessin el mateix confort estalviant fins a un 40% comparant-les amb el consum d'una caldera a gas-oil.

Calderas de pellets Caldera de pellets Caldera de biomasa

Els pellets

Són els elements que fan funcionar les estufes i calderes.Són residus procedents de neteges forestals i indústries madereras triturados i convertits a encenalls.

Una vegada assecats disminuint el nivell d'humitat i les resines, són premsats en forma de cilindre.

Són l'evolució de la biomassa, ja que aquests són nets, de fàcil maneig, ocupen poc espai i permeten autoalimentarse a les estufes que els usen. Són molt ecològics, ja que aprofiten un residu i eviten la tala d'arbres per a calefacció.

 

Idiomes
Segueix-nos