Aerotèrmia

Aerotèrmia

L'aerotèrmia (o bomba de calor) és una màquina que permet tant la refrigeració a l'estiu com la calefacció a l'hivern. Aquesta obté un rendiment energètic molt elevat perquè per cada unitat d'energia elèctrica que gasta, genera de 4 a 5 unitats d'energia tèrmica.

Bombes de calor

La climatització mitjançant bomba de calor és una de les formes més eficients que existeixen de calefactar o refrigerar una casa. Per tant, és també una de les formes més econòmiques

La bomba de calor és un dispositiu d'alta eficiència el funcionament de la qual és poc conegut pel gran públic.

Perquè ens fem una idea, una bomba de calor produïx fins a cinc vegades més de l'energia que consumeix. Sembla miraculós, però no ho és. Aquest sistema no genera calor mitjançant l'energia que consumeix, com ho fa una caldera o cuaquier procés de calefacció mitjançant combustió; la bomba de calor utilitza l'electricitat per a moure la calor d'un lloc a un altre, aplicant algunes de les lleis de la termodinàmica de la física.

Per tant, no produïx la calor, sinó que ho expulsa de la casa si el que volem és refrigerar, o ho introduïx en ella si el que desitgem és calefactar. Una bomba de calor que tots tenim a casa és la nevera, que treu la calor de l'interior a través dels tubs de refrigeració que té en la seva part del darrere.

Naturalment, la bomba de calor pot ser reversible, és a dir, que funcioni en les dues adreces, o pot ser unidereccional, de manera que només produeixi calor o fred.

Idiomes
Segueix-nos