Termoelèctrica

Termoelèctrica

Les plantes termoeléctricas es basen en la concentració dels llamps solars sobre un fluid. Quan aquest fluid arriba a el grau d'ebullició, el vapor que genera s'usa per a moure una turbina i aquesta posteriorment genera electricitat.

Planta amb receptor central

Aquesta instal·lació consta d'un camp de heliòstats que segueixen automàticament al Sol i orienten el llamp cap a un receptor situat sobre una torre.

Les centrals de torre estan destinades a ser usades en projectes de gran grandària connectats a xarxa amb capacitat de 10 a 200 MW, a diferència dels col·lectors cilíndrics, que al ser modulars es poden usar en petites i grans instal·lacions.

Planta termoelèctrica de receptor central

Idiomes
Segueix-nos