Energia Eòlica

Energia Eòlica

L'energia eòlica és l'energia que genera el vent i que pot ser aprofitada directament o ser transformada com energia elèctrica. Es pot aplicar aquesta energia a gran escala, sent una de les més productives dintre de les renovables, o bé en petites instal·lacions. L'energia eòlica és actualment l'energia renovable amb major creixement i representa ja una gran part de la producció elèctrica.

Electrificació en habitatges aïllats

A Soliclima calculem i projectem les millors instal·lacions eólicac aïllades perquè mai et falti l'electricitat. Per això totes les nostres instal·lacions autònomes posseïxen un grup electrógeno auxiliar per a les ocasions amb dies continuats amb absència de sol.

Podem transformar una instal·lació eòlica en una instal·lació molt més versàtil i fiable. Unint aquest sistema amb una instal·lació solar fotovoltaica s'aconsegueix una instal·lació híbrida, que no depèn únicament del vent.

En habitatges rurals o refugis aïllats on no arriba la xarxa de distribució elèctrica s'ha de recórrer a un sistema de producció autònom. Un sistema eòlic complet, amb gran capacitat d'acumulació, garanteix un subministrament fiable fins a tres dies amb absència de vent, i amb una inversió molt inferior al cost de fer arribar la xarxa elèctrica a l'emplaçament.

Per a aconseguir un subministrament de corrent absolutament fiable, pot incorporar-se al sistema un grup electrógeno de suport. Així es garanteix que, en el cas que els acumuladores es quedin sense energia, el sistema pugui seguir subministrant electricitat.

Idiomes
Segueix-nos