Energia Eòlica

Energia Eòlica

L'energia eòlica és l'energia que genera el vent i que pot ser aprofitada directament o ser transformada com energia elèctrica. Es pot aplicar aquesta energia a gran escala, sent una de les més productives dintre de les renovables, o bé en petites instal·lacions. L'energia eòlica és actualment l'energia renovable amb major creixement i representa ja una gran part de la producció elèctrica.

Bombes hidràuliques en zones aïllades

El bombament mitjançant el sistema eòlic, igual que el sistema fotovoltaic, és la forma més senzilla i econòmica per a fer arribar l'aigua a les regions agràries aïllades de la xarxa elèctrica, emprant la tecnologia més apropiada per al desenvolupament de l'agricultura.

Utilitzant l'energia eòlica podem bombar aigua d'un pou o salvar el desnivell des d'un riu, i usar-la per a regar una horta o canviar el tipus de cultiu d'una parcel·la agrària, de secà a regadiu.

Bomba hidráulica eólicaDe la mateixa forma podem utilitzar un equip de bombament eòlic per a aconseguir aigua potable, sent la solució més adequada en aquells habitatges rurals aïllades de la xarxa que estan situades en llocs on climatologia és adversa, amb vents constants. .

Uns miniaerogeneradors produïxen energia elèctrica a una tensió de 12 o 24 volts en corrent continu. Aquesta electricitat és consumida per una bomba, també en corrent continu, que bomba l'aigua des del fons del pou a un dipòsit amb una certa altura. Allí és emmagatzema l'aigua per a la seva posterior distribució.

Es pot utilitzar una instal·lació híbrida per a aconseguir electricitat sota qualsevol condició. En el cas del sistema híbrid, la bomba només funcionarà en hores de sol o vent, així que la pressió de distribució la donarà l'altura del dipòsit. Pot substituir-se el dipòsit per un grup acumulador elèctric, que permetrà bombar aigua en qualsevol moment del dia i distribuir-la a una pressió major. Aquest sistema s'utilitzarà quan ens interessi bombar aigua quan hagi absència de vent.

Tipus de bombes:

-Bomba de superfície o autoaspirante: Ideal per a ús domèstic o reg per degoteig, amb llarga vida d'ús i molt baix consum.

-Bomba submergible: Ideal per a pous profunds ja que aconsegueix gran pressió d'elevació, de fins a 120 m d'altura, amb un elevat rendiment.

 
Idiomes
Segueix-nos