Terra Radiant

Terra Radiant

El terra radiant és el sistema de calefacció que menor consum d'energia presenta i per les seves característiques combina perfectament amb l'energia solar tèrmica a causa de les baixes temperatures a les quals treballen. És una calefacció neta, invisible i silenciosa, ja que consisteix en unes canonades d'aigua calenta que circulen per sota del sòl.

Calefacció

Aquest tipus de calefacció és la qual millor s'adapta a l'energia solar tèrmica i la qual menor consum d'energia presenta. A més, és el sistema més saludable, tant, que és recomanat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El terra radiant està constituït per una xarxa de canonades uniformement espargida i enterrada sota el paviment. La temperatura a la qual l'aigua fluïx pel seu interior és moderada, de 35 a 45 ºC, a diferència dels 70 ? 90 ºC dels sistemes que utilitzen radiadors.

AL distribuir-se la calor pel sòl, s'aconsegueix un gradient de temperatures ideal per al confort humà, mantenint els peus calents i el cap fresc. Aquest gradient de temperatures afavoreix l'estalvi energètic. Amb els sistemes de calefacció habituals l'aire calent tendeix a situar-se prop del sostre, quan la major necessitat tèrmica es troba en la part inferior de les habitacions.

Escalfant la superfície es cobrixen aquestes necessitats sense haver d'escalfar l'aire del sostre innecessàriament i estalviant energia. El fet de treballar a baixa temperatura no resseca l'ambient ni les mucosas nasales, i la baixa velocitat que s'eleva l'aire escalfat no aixeca pols ni microorganismes. Els captadors tèrmics no poden generar aigua calenta tots els dies ja que estan subjectes a les incidències climàtiques, així que el sistema haurà de basar-se en una caldera d'alt rendiment o una bomba de calor que aporti la calor requerida per a tota la instal·lació. Els captadors funcionaran de forma complementària, proporcionant un gran estalvi en el consum de combustible o elèctric.

INSTAL·LACIÓ REALITZADA

Flassada tèrmica

Calefacció amb terra radiant

Calefacció per terra radiant amb tub de copolímero de polipropileno sobre flassada tèrmica

Idiomes
Segueix-nos