Energia Solar tèrmica

Energia Solar tèrmica

L'energia solar tèrmica produïx aigua calenta per intercanvi de calor entre l'aigua que hi ha en les plaques i l'aigua que anem a consumir. No es genera electricitat durant aquest procés. S'utilitza en habitatges unifamiliars, blocs de pisos, instal·lacions esportives, etc.

Climatització de piscines

Podem allargar la temporada de bany i millorar el confort de la seva piscina augmentant uns graus la temperatura de l'aigua. A Soliclima dissenyem la millor opció per a climatizar piscines exteriors i interiors.

 

 

 

Idiomes
Segueix-nos