Concentrador solar

Concentrador solar

El món s'enfronta a un gran repte: canviar el model energètic, passant del consum basat en els combustibles fòssils, a les energies renovables. Els combustibles fòssils són limitats i algun dia s'esgotaran. El sol, no obstant això, continuarà brillant durant cinc milions més d'anys. L'energia solar és el futur, i el nostre concentrador és el futur de l'energia solar, perquè concentra i transforma l'energia solar en electricitat i calor.

Venda d'electricitat a la companyia elèctrica

L'experiència en tot tipus d'instal·lacions ens permet dissenyar i adaptar la instal·lació perquè es pugui vendre la major quantitat d'energia. Per això només utilitzem els millors productes del mercat, escollint els concentradores més prestigiosos i de major qualitat que ens ofreceran un rendiment molt alt.

La inversió en concentradores, encara sent un producte molt nou dintre de les energies renovables, oferix uns alts nivells energètics i pot ser un bon negoci, ja que el govern bonifica el kWh venut pagant-lo a 575% del cost de compra base si la potència instal·lada és menor a 100 kWp, i a 300% si la potència és major.

Les lleis actuals obliguen a bonificar l'energia elèctrica venuda durant els pròxims 25 anys. Així s'amortitza molt més ràpid la inversió inicial, aconseguint sustanciosos beneficis en el futur.

La finalitat de connectar a la xarxa elèctrica concentradores és poder vendre tota la producció. Així progressivament, el percentatge d'energia neta que es consumeix de la xarxa s'anirà ampliant. Connectant una instal·lació de concentradores a la xarxa elèctrica convencional aconseguim convertir-la en una petita central productora. E

El govern obliga a les grans companyies elèctriques a comprar l'energia produïda i a distribuir-la en el mercat. Així aconseguirem que els usuaris puguin consumir de la xarxa una part d'energia que prové de fonts renovables. El preu de venda de l'energia produïda està subvencionat i arriba fins a 5,75 vegades el preu base.

El preu de compra de l'energia elèctrica produïda dependrà de la potència de la instal·lació:

* Potència inferior a 100 kWp: Preu de venda 5,75 vegades el preu de compra. El kWh queda a 0,41e.

* Potència superior a 100 kWp: Preu de venda 3 vegades el preu de compra. El kWh queda a 0,21e.

Noti's, que una instal·lació de 100 kWp té una superfície equivalent de 813 m2 de panells solars fotovoltaics.

Idiomes
Segueix-nos