Concentrador solar

Concentrador solar

El món s'enfronta a un gran repte: canviar el model energètic, passant del consum basat en els combustibles fòssils, a les energies renovables. Els combustibles fòssils són limitats i algun dia s'esgotaran. El sol, no obstant això, continuarà brillant durant cinc milions més d'anys. L'energia solar és el futur, i el nostre concentrador és el futur de l'energia solar, perquè concentra i transforma l'energia solar en electricitat i calor.

Calefacció

Consisteix a aprofitar el fluid calefactado per a distribuir-lo al llarg del sistema de calefacció instal·lat, ja sigui radiadors, terra radiant, o altre.

La radiació concentrada sobre el tub absorbent fa que el fluid que circula pel seu interior s'escalfi, transformant d'aquesta forma la radiació solar en energia tèrmica, en forma de calor sensible o latent del fluid.

El tipus de fluid de treball que s'utilitza en els CCP depèn de la temperatura a la qual es desitgi escalfar. Si les temperatures que es desitgen són moderades -menys de 200ºC-, es pot utilitzar aigua desmineralizada o Etilen Glicol menjo fluids de treball.

Idiomes
Segueix-nos