Climatització Piscines

Climatització Piscines

Tant per a piscines cobertes com descobertes, utilitzar energia solar tèrmica per a escalfar-les és l'opció més rendible. És molt útil en el cas de piscines descobertes, ja que augmentant la temperatura de l'aigua uns pocs graus, s'aconsegueix allargar el seu període d'utilització. Instal·lar col·lectors solars per a escalfar l'aigua de la piscina és una forma senzilla, econòmica i ecològica de fer-lo. El benefici que aporta i el millor confort no van a costa d'augmentar el consum energètic ni les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Piscines descobertas

Invertir en una piscina exterior pot resultar més rendible si aquesta es pot utilitzar durant un major període de temps i no només en els més calorosos.

Instal·lar col·lectors solars que escalfin l'aigua de la piscina és una forma senzilla, econòmica i ecològica de fer-lo. El benefici i el confort que ens aporta no implicarà augmentar el consum energètic i no contaminarem.

Climatización piscinas descubiertasLes lleis prohibeixen escalfar piscines amb un sistema de calefacció tradicional. A més de ser il·legals, els sistemes de calefacció tradicionals resultarien molt cars a causa de la gran quantitat d'energia gastada.

Els captadors solars han avançat en aquest àmbit, adaptant-se i oferint la tecnologia més apropiada segons el cas.

Existeixen els captadors de polipropileno que oferixen una solució molt econòmica i de fàcil instal·lació. Es poden col·locar damunt de la teulada sense necessitat de suports per a la seva inclinació. La instal·lació no requerirà cap altre element. L'aigua de la piscina circula per l'interior dels captadors sent la mateixa bomba de la piscina la qual la bomba. La piscina fa la funció de interacumulador, tancant el circuit i estalviant aquest element en la instal·lació.

 
Idiomes
Segueix-nos