Minihidràulica

Minihidràulica

A Soliclima sempre recomanem la millor opció per als nostres clients, després d'analitzar les possibilitats energètiques que els oferix el seu entorn. No en tots els llocs hi ha suficient sol o vent, però de vegades sí tenim disponible la llera d'un petit riu. En aquest cas, la millor opció és utilitzar l'energia hidrohidráulica, atès que l'aigua baixa sense interrupcions per la llera, de dia i de nit, de manera que assegurem un subministrament d'electricitat regular.

Venda d'electricitat a la companyia elèctrica

Per a la venda d'electricitat a la companyia elèctrica hem d'usar producte de qualitat que ens aportin un alt rendiment i gran fiabilitat, d'aquesta manera obtindrem el major benefici possible i contribuirem que la societat usi energies netes.

El govern bonifica el kWh venut pagant-lo a 575% del cost de compra base si la potència instal·lada és menor a 100 kWp, i a 300% si la potència és major. Les lleis actuals obliguen a bonificar l'energia elèctrica venuda durant els pròxims 25 anys. Així s'amortitza molt més ràpid la inversió inicial, aconseguint sustanciosos beneficis en el futur.

La finalitat de connectar a la xarxa elèctrica una instal·lació minihidráulica és poder vendre tota la producció.

Així progressivament, el percentatge d'energia neta que es consumeix de la xarxa s'anirà ampliant. Connectant una instal·lació minihidráulica a la xarxa elèctrica convencional aconseguim convertir-la en una petita central productora.

El govern obliga a les grans companyies elèctriques a comprar l'energia produïda i a distribuir-la en el mercat. Així aconseguirem que els usuaris puguin consumir de la xarxa una part d'energia que prové de fonts renovables.

Per a aconseguir centrals hidroeléctricas de gran potència, algunes superen els 6.000 MW, es construïxen enormes preses que eleven considerablement el desnivell, tallant per complet el curs del riu.

Això provoca un gran impacte mediambiental que pot comportar tràgiques conseqüències. L'electricitat que produïxen normalment és usada en zones allunyades de la central, pel que crea una injustícia amb aquestes instal·lacions.

Idiomes
Segueix-nos