Minihidràulica

Minihidràulica

A Soliclima sempre recomanem la millor opció per als nostres clients, després d'analitzar les possibilitats energètiques que els oferix el seu entorn. No en tots els llocs hi ha suficient sol o vent, però de vegades sí tenim disponible la llera d'un petit riu. En aquest cas, la millor opció és utilitzar l'energia hidrohidráulica, atès que l'aigua baixa sense interrupcions per la llera, de dia i de nit, de manera que assegurem un subministrament d'electricitat regular.

Electrificació d'edificis aïllats

L'energia minihidráulica ens permet electrificar una cabanya, un refugi o un hotel rural aïllats de la xarxa garantint el subministrament les 24 h del dia i tots els dies de l'any.

Per a l'ús en llocs asislados s'usen picoturbines que es construïxen igual que les microturbines, baixant la potència. Comercialment es denominen microturbines sense distingir entre les de més d'o menys potència. La picoturbinas permeten utilitzar l'energia hidràulica de torrents o rierols subministrant electricitat a aplicacions autònomes de petita potència, inferiors a 5.000 W.

Aquesta potència permet electrificar una cabanya o un refugi de muntanya, generant els watios necessaris per a il·luminació, una ràdio i fins i tot un petit frigorífic.

Poden funcionar en condicions poc òptimes, és a dir, poca altura o poc cabal, col·locant la classe de picoturbina idònia per a cada rierol.

L'altura mínima necessària és de 1,5 m, i el cabal vària de 35 a 130 l/s. Si disposem de més altura, de 3 a 15 m, el cabal mínim necessari disminuïx a 5 l/s.

Tant les picoturbinas com les microturbinas, poden generar corrent altern a 220 V o corrent continu a 12 o 24 V. Si el cabal és constant, permeten treballar com generadors a 220 V ininterrompudament, prescindint de acumuladores. Així consumiríem l'energia elèctrica que s'està produint a l'instant.

Idiomes
Segueix-nos