Biomassa

Biomassa

La biomassa comprèn tot aquell combustible renovable d'origen animal o vegetal, el que inclou l'aprofitament de residus forestals o residus agrícoles. També els cultius que dediquen la seva producció exclusivament a la generació de combustible i els gasos procedents de la descomposició de matèria orgànica són considerats biomassa.

Calderes de llenya

La llenya ha estat usada fins al dia d'avui com principal font de biomassa. S'obté de la neteja i tala controlada d'arbres. Aquesta fusta no pot ser utilitzada per a la indústria. El rendiment de la llenya del tipus de llenya, el orígen, el grau d'humitat i el calibre.

Aquesta fusta no és tractada, i es presenta tal com es troba en la naturalesa, a diferència dels pellets o les briquetas. Això pot fer variar el poder calorífico depenent de la matèria primera que utilitzem.

 

Idiomes
Segueix-nos