Energia solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica és l'energia elèctrica que s'obté directament del sol. El sol és una font d'energia gratuïta i inesgotable, i que a més respecta el medi ambient sense produir emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mitjançant uns panells fotovoltaics, podem produir electricitat durant el dia, emmagatzemar-la i consumir-la posteriorment.

Instal·lacions híbrides amb energia solar fotovoltaica i eòlica

En ocasions no s'instal·la únicament energia solar fotovoltaica o eòlica, sinó que es fa de forma conjunta, perquè les condicions meteorològiques que les produïxen són complementàries.

El funcionament d'una instal·lació híbrida és idèntic al d'una instal·lació solar fotovoltaica. Únicament se li afegix un generador eòlic i el seu regulador, que transformarà el senyal altern que produïx el aerogenerador en contínua per a incrementar el potencial del circuit dels panells solars.

Instalación de energía solar y eólica

L'avantatge d'aquest sistema és la seva versatilitat i adaptació a qualsevol situació meteorològica. A l'eficàcia que aporten els panells fotovoltaics li afegim el gran potencial energètic que posseïxen els aerogeneradors.

 

INSTAL·LACIÓ REALITZADA

Instal·ladors de energia solar a Palamós

Sistema híbrid eòlic i solar per a instal·lació agrícola Palamós(Girona)

Instal·lació fotovoltaica híbrida alimentada mitjançant energia solar i eòlica per a ús agrícola. Es combina 1 placa fotovoltaica de 125 Wp amb un aerogenerador de 400 Wp. També s'inclouen un regulador solar, 6 bateries de 680 A, un inversor 1500 W i un regulador de 20 A.

La potència instal·lada és de 125 Wp fotovoltaics i 400 Wp eòlics per a un consum mig de 1,2 kWh/dia.

Vista de l'inversor, que transforma el corrent continu en corrent altern, adequada per a l'ús dels electrodomèstics.

Per a augmentar el rendiment de la instal·lació s'usen baterias estacionàries, menys econòmiques que les de bloc (tipus cotxe), però més duradores i de millor rendiment.

Idiomes
Segueix-nos