Energia solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica és l'energia elèctrica que s'obté directament del sol. El sol és una font d'energia gratuïta i inesgotable, i que a més respecta el medi ambient sense produir emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mitjançant uns panells fotovoltaics, podem produir electricitat durant el dia, emmagatzemar-la i consumir-la posteriorment.

Venda d'electricitat a la companyia elèctrica

Coneixem des de fa anys la tecnologia de connexió a xarxa d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Aquesta experiència ens permet dissenyar i orientar la instal·lació perquè es pugui vendre la major quantitat d'energia. Per això només utilitzem els millors inversors d'ona senosoidal que s'acoblen perfectament a la freqüència de la xarxa amb un rendiment molt alt.

Invertir en una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa pot ser un bon negoci, ja que el govern bonifica el kWh venut pagant-lo a 575% del cost de compra base si la potència instal·lada és menor a 100 kWp, i a 300% si la potència és major.

 

INSTAL·LACIÓ REALITZADA

Energia solar a València

Solar fotovoltaica de venda a xarxa de 100 KW La Figuera (València)

Instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa, situada sobre la coberta d'una nau industrial en el municipi de La Font de la Figuera (València).

Es tracta d'una instal·lació de 100 KW de potència, composta per 504 plaques de 200 kWp, que ocupen una superfície de 1.500 m2 . Per a aquesta instal·lació es van col·locar un total de 21 inversors de 4,6 KW Vista des del carrer de les plaques instal·lades sobre la coberta de la nau industrial. La instal·lació és capaç de subministrar electricitat a 22 famílies i evita l'emissió a l'atmosfera de més de 65 tones de CO2 anuals.

Per a aquesta instal·lació es van col·locar un total de 21 inversors de 4,6 KW

La instal·lació és capaç de subministrar electricitat a 22 famílies i evita l'emissió a l'atmosfera de més de 65 tones de CO2 anuals.

Idiomes
Segueix-nos